Ptáček. Asi.

Ptáček na větvi zpívá,
když tu "óóóu" - sejme ho šiška,
a hnedka přispěchá liška
a začíná ho žrát!
Aach, mám se snad kát?
Že jsem tu šišku po něm hodil
a chudáčka ptáčka ze světa zprovodil??


XDDDDDDodsaď pryč